Lokata na miarę

Zarabianie w prosty sposób

Menu
P

Inwestowanie pozwalana pomnożenie zaoszczędzonych środków. Nie zawsze jednak bardzo wysoki zysk, a dokładnie możliwość osiągniecia wysokiego zysku oznacza opcję najlepszą. Istnieje bowiem zasada, że inwestycje, które przynoszą wysokie zyski, charakteryzują się również dużym ryzykiem. Dla tych, którzy chcą uniknąć wysokiego ryzyka, a jednocześnie zarobić, dobrym rozwiązaniem będą takie możliwości, jak założenie lokaty bankowej. Lokata bankowa charakteryzuje się bardzo nikłym, ryzykiem, a dodatkowo środki na niej zgromadzone objęte są ubezpieczeniem, Bankowego Funduszu gwarancyjnego, który przejmuje na siebie obowiązek ich wypłaty w razie niewypłacalności banku, co zresztą jest scenariuszem dość mało prawdopodobnym, choć oczywiście możliwym. Warto też wspomnieć, że ulokowanie środków na lokacie nie wymaga jakiejś specjalistycznej wiedzy z zakresu inwestowania, ponieważ tym już zajmuje się bank. Warto jednak orientować się choćby ogólnie w rynku lokat, aby wiedzieć, która z licznych opcji będzie w naszym przypadku najkorzystniejsza.

 

Co wpływa na zyski z lokaty

 

Podstawowym parametrem każdej lokaty jest wysokość jej oprocentowania, która informują nas o tym, jakie zyski z lokaty możemy odnieść. Nie jest to jednak jedyny czynnik, który wpływa czy może wpływać na wysokość naszych zysków. Ważny jest też z pewnością rodzaj oprocentowania. Pod względem tego, czy oprocentowanie będzie się zmieniać w trakcie trwania lokaty, możemy je podzielić na stałe i zmienne. Generalnie, na wysokość oprocentowania wpływa to, jak wysokie są stopy procentowe. Jednak w przypadku oprocentowania stałego pod uwagę bierze się tylko wysokość stóp procentowych z dnia, w którym zawieramy umowę na lokatę. Przy oprocentowaniu zmienny z kolei, wartość oprocentowania będzie się zmieniać na bieżąco pod wpływem zmian wysokości stóp procentowych. Jest to więc z jednej strony pewnego rodzaju ryzyko mniejszych zysków, jeśli wartość stóp zostanie obniżona, a jednocześnie istnieje szansa zysków większych, jeśli Rada polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyższenie stóp. Ponadto oprócz oprocentowania stałego i zmiennego, można również wyróżnić oprocentowanie progresywne, którego zastosowanie i wysokość zależy od konkretnej oferty i banku, który ja oferuje. Oprocentowanie takie polega najprościej mówiąc na tym, że jego wartość sukcesywnie wzrasta co jakiś czas, więc jest ono szczególnie opłacalne przy lokatach długoterminowych. Jeśli chodzi o kwestię zysków, to trzeba tu koniecznie wspomnieć również o częstotliwości kapitalizacji odsetek. Ima jest ona wyższa, tym lepiej, ponieważ przy każdej kapitalizacji odsetki są doliczane do kapitału, a to zaś oznacza, że zwiększa się kwota, od której naliczane są odsetki w okresie kolejnym.

 

Co jest ważne poza zyskiem?

 

Nie tylko zysk jest jednak istotna kwestia, na która koniecznie trzeba zwrócić uwagę przy wyborze lokaty. Z pewnością trzeba wziąć pod uwagę minimalny wymagany wkład, który określa, czy z posiadana kwota środków będziemy mogli w ogóle otworzyć dana lokatę. Na szczęście istnieje wiele ofert lokat, gdzie bez problemu otworzymy je dysponując nawet niecałym tysiącem złotych. Oprócz tego ważny jest również czas trwania lokaty. W wielu przypadkach lokata o dłuższym czasie trwania to większe zyski, ale nie zawsze jest to opcja optymalna. Dzieje się to z tego powodu, że środków z lokaty nie można podjąć przed jej upływem jeśli nie chce się utracić wypracowanych odsetek. Z tego też powodu, jeśli chcemy po niedługim czasie skorzystać z naszych pieniędzy, lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa. Może to yć na przykład lokata miesięczna, czy też kwartalna.