Kredyt gotówkowy dla właściciela firmy.

Zarabianie w prosty sposób

Menu
P

Niezależnie od tego czy o kredyt gotówkowy ubiega się osoba indywidualna czy osoba prowadząca działalność gospodarczą to składniki kredytu gotówkowego będą identyczne. Kredyt gotówkowy składa się bowiem z kwoty głównej kredytu, odsetek i innych opłat naliczanych przez bank. Większość banków kredyty dla przedsiębiorców przyznaje dokładnie na takich samych zasadach jak dla osób indywidualnych. Starający się o kredyt przedsiębiorca również wypełnia w pierwszej kolejności wniosek kredytowy w którym zawiera kwotę swoich dochodów i wydatków na tej podstawie bank określa tak jak w przypadku klienta indywidualnego jego zdolność kredytową. Niekiedy banki wymagają od osoby prowadzącej działalność gospodarczą dodatkowych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie z tych Urzędów maja poświadczyć o niezaleganiu ze składkami wobec nich. Część banków zrezygnowała z obowiązku dostarczania przez przedsiębiorcę tego typu zaświadczeń , ponieważ był to dla przedsiębiorców uciążliwe. Minimalizując wymagane zaświadczenia niektóre banki pozostały jedynie przy tym by przedsiębiorca udostępnił im wgląd w ich konto firmowe. Wejdź na http://www.ostatnigrosz.com.pl/ tam znajdziesz wiele dobrych finansowych artykułów.

Kredyt gotówkowy dla przedsiębiorcy może zostać udzielony na dowolny cel. Na portalach finansowych można znaleźć różnego typu rankingi z najlepszymi kredytami gotówkowymi dla firm.

Kolejną grupą kredytów gotówkowych dla firm są kredyty gotówkowe udzielane na rozpoczęcie lub rozwój swojej działalności gospodarczej. W przypadku tego typu kredytów banki najczęściej wymagają jasno skonstruowanego biznesplanu oraz zabezpieczeń najczęściej w postaci poręczeń majątkowych innych osób bądź zabezpieczenia majątkowego. Uzyskanie przez nowego przedsiębiorcę kredytu gotowego jest dla niego dodatkową motywacją by rozwijać swoją działalność i poświęcać jej dużo pracy tak, aby moc bezproblemowo spłacić zadłużenie wobec banku. Przed zaciągnięciem zobowiązania finansowego jak zawsze należy przeanalizować dostępne na rynku bankowym oferty. Tylko dokładna analiza poszczególnych ofert na kredyty gotówkowe dla przedsiębiorców pozwoli na unikniecie niepotrzebnych kosztów związanych z kredytem . Umowę kredytowa należy podpisać tylko wtedy, gdy na sto procent jesteśmy pewni swojej decyzji i możliwości spłaty rat kredytowych.