Jak oceniać atrakcyjność lokaty gotówkowej?

Zarabianie w prosty sposób

Menu
P

Zakładając lokatę gotówkową w banku chcemy, żeby w rezultacie przyniosła ona nam jak największe korzyści. Bez sensu byłoby powierzać pieniądze bankowi, który nie pomnoży naszych oszczędności w zadowalającej wysokości. W Internecie znaleźć możemy rożnego typu zestawienia opisujące najbardziej korzystne możliwości ulokowania pieniędzy. Analizie poddaje się określoną ilość banków, które w swojej ofercie maja lokaty gotówkowe, zobacz dobry ranking na inwestowaniena5.pl/.

 

Jak analizować parametry poszczególnych lokat gotówkowych?

 

Poszczególne parametry danej lokaty gotówkowej jesteśmy w stanie ocenić samodzielnie. Pod uwagę bierze się takie czynniki jak: oprocentowanie nominalne, terminy zapadalności lokaty, możliwość założenia lokaty gotówkowej bez wychodzenia z domu, wszelkie koszty związane z otwarciem i zamknięciem lokaty. Istotne są też takie kwestie jak: kapitalizacja odsetek, jaka jest wymagana minimalna kwota do założenia lokaty, jakie ograniczenia występują w kwestii maksymalnej wysokości lokaty. I jeszcze jedna dość ważna rzecz: czy zakładając lokatę gotówkową mamy obowiązek otworzyć w danym banku rachunek osobisty. Wszystkie te czynniki wpływają na atrakcyjność lokaty gotówkowej. Przed założeniem lokaty w danym baku mamy możliwość z skorzystania z dostępnych w Internecie zestawień, lub takie zestawienie zrobić samodzielnie na swój użytek. Badając atrakcyjność lokaty można także posiłkować się danymi dostępnymi na stronach banków i samemu dopasowywać najkorzystniejsze dla siebie możliwości. Generalnie pod uwagę należy wsiąść rentowność lokaty gotówkowej i jej najlepszą atrakcyjność. Pierwszą rzeczą na jaka zwraca się uwagę przeglądając poszczególne oferty banków jest oprocentowanie. Wyliczając zyski z lokaty robimy to na podstawie podanego przez bank oprocentowania. Należy zwrócić uwagę na to, ze są trzy rodzaje oprocentowania lokat bankowych. Banki oferują lokaty z oprocentowaniem stałym, oprocentowaniem zmienny, oraz z oprocentowaniem progresywnym. Każdy z tych rodzajów oprocentowania lokat gotówkowych posiada swoje plusy i minusy. Najbardziej pewnym wyborem jest założenie lokaty z oprocentowaniem stałym, ponieważ już na samym wstępie można określić przewidywane zyski z lokaty. Oprocentowanie zmienne zależy od bardzo wielu czynników i nie można przewidzieć jaki będzie miało efekt końcowy w momencie kiedy nasza lokata osiągnie stan zapadalności. Z kolei oprocentowanie progresywne zwiększa się z wraz z długością trwania lokaty. Wybór rodzaju oprocentowania jest ściśle powiązany z wyborem okresu na jaki ma być zawarta umowa.