Jak banki analizują klienta?

Zarabianie w prosty sposób

Menu
P

Banki detaliczne to najwięksi kredytodawcy na krajowym i międzynarodowym rynku. W Polsce stworzono stosunkowo bezpieczny system udzielania kredytów krótko i długoterminowych w bankach. Ryzykownych kredytów jest względnie niewiele w porównaniu do innych krajów. Komisja Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski (bank centralny) to główne instytucje czuwające nad funkcjonowaniem banków detalicznych.

Przydatność analizy kredytobiorcy w perspektywie ochrony całego rynku

Banki analizują każdego klienta według odgórnych norm. Każdy kredytobiorca może zapoznać się w prawem bankowym, z rekomendacją T wydawaną przez KNF, a także z ustawą o kredycie konsumenckim i dedykowanymi rozporządzeniami. Warto to zrobić, aby zrozumieć środowisko udzielania kredytów, a także obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy. Po nawiązaniu współpracy z bankiem detalicznym ten wyśle zapytanie na twój temat do Biura Informacji Kredytowej. Im większa ilość zapytań o kredyt, tym gorsza sytuacja kredytobiorcy. Nie należy zatem przesadzać z wysyłaniem zbyt wielu wniosków kredytowych, bo to po prostu pogorszy rating. Wszystkie banki zgłaszają się do Biura Informacji Kredytowej, a zatem reklamy typu kredyt bez BIK trzeba traktować z przymrużeniem oka. Wiele niedozwolonych zapisów w reklamach firm pożyczkowych monitoruje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Większość raportów na ten temat znajduje się w przestrzeni publicznej. Dlaczego bank zgłasza się do BIK? Chodzi głównie o poznanie historii spłat dotychczasowych kredytów. Bank musi wiedzieć, czy regulowałeś dotychczasowe zobowiązania w terminie i czy w ogóle miałeś do czynienia z rynkiem kredytowym.

Optymalizacja budżetu domowego przed zaciągnięciem kredytu

Jeżeli starasz się o nieco większy kredyt najlepiej spłacić kredyt na rachunku osobistym, kartę kredytową, pozamykać inne zobowiązania długoterminowe jak najszybciej. W ten sposób pokazujesz pożyczkodawcy, że planujesz współpracę w wyprzedzeniem. W większości przypadków banki detaliczne korzystają z popularnych wywiadowni gospodarczych. Najpopularniejsze rejestry to, np. KRD, BIK, Info Monitor. Przy stosunkowo większych kredytach wymaga się od kredytobiorcy dodatkowego poręczenia. To często jeden z największych problemów. Przy poręczeniu druga osoba odpowiada bowiem własnym majątkiem.